onsdag 16 april 2014

Samonzora 28 oktober 1889


Finns det ett slags synd Herren inte bryr sig om? Naturligtvis finns det försyndelser av större och mera ringa art. Men finns synd han inte alls bryr sig om? Något sådant kan väl ändå inte finnas. Nej. Men kanske, kanske finns synd som helt göms i en mycket större synd. Jag menar inte överskuggas av den, jag menar, finns i den, lever i den större, och därför i sig själv är alldeles oviktig, så oviktig att Herren inte ens bryr sig det minsta om den, trots att den som bär den känner den i vart steg? För att Han ser den större som omsluter den synd som finns däri? Och för att denna synd är så väldig, så omfattande, att den som bär den inte kan få förlåtelse för den en helt vanlig kyrksöndag, med aldrig så många ångerfulla böner och alldeles troskyldig syndabekännelse? Men förlåter inte vår Herre alla människor som verkligen ångrar? Jo. Men om innanför, om innanför… där bultar den andra, den som doldes av den omfattande, den undanskymda, den som Herren inte alls ens brydde sig om. Och att den, helt liten, fortsätter att bulta också efter syndabekännelsen för den omfattande är uttalad och innerligt ångrad, när förlåtelsen för den omfattande av Hans stora nåd är given, om det fortsätter att bulta, om det som fortsätter att ordlöst bulta är… är själva människan…  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar